اخبار و تارها

-مجری طرحهای پژوهشی، نظرسنجی، و آمار گیری برای سازمانها
-تربیت پژوهشگر ( آموزش طرح و روش تحقیق Spss ،Lisrel )
-آموزش دوره های تخصصی زبان انگلیسی (تافل دکتری، iBT ، آواشناسی، مکالمه فشرده در سه ترم)
-کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

 

 

  Conducting socio-economic researches and presenting relevant consultations

Implementation of polling for organizations

Training applicants to use statistical software (SPSS….)

Holding educational workshop on research methodology and developing research proposal