اخبار و تارها

معرفی شرکت تعاونی (موسسه) آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش

شرکت تعاونی (موسسه) آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش به شماره ثبت ۲۰۰۰۱۰ مورخ ۸۱/۱۲/۱۳ با استناد به نامه دفتر امور پژوهشی و برنامه­ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به شماره ۳۱/۲۳۱۵ مورخ ۸۱/۱۱/۳۰ و نیز تأییدیه دفتر امور توسعه علوم و فنآوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شماره ۱۴۰۳/۷۲۳۲۱ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۵، بااستناد بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۴۴۶۳۳  مورخ ۱۳۸۲/۸/۳ از جمله موسسات دارنده مجوز آموزشی و پژوهشی می‌باشد. این شرکت در اجرا و مشاوره تحقیقات در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و برگزاری کلاس­های آموزش تربیت پژوهشگر (طرح تحقیق، روش تحقیق، آمار، نرم‌افزار SPSS و لیزرل) از اساتید دانشگاه و کارشناسان مجرب استفاده می‌نماید.

این موسسه به لحاظ ساختار تشکیلاتی از سه دپارتمان اصلی (آموزش، پژوهش و مشاوره) تشکیل شده که هر بخش به­گونه­ای فعال در راستای گسترش و توسعه موسسه فعالیت دارند.

chart