اخبار و تارها

دپارتمان آموزش

- معرفی
دپارتمان آموزشی موسسه از چهار گروه اصلی تشکیل شده است:

الف) گروه آموزشی تربیت پژوهشگر،

ب)گروه آموزشی علوم اجتماعی و انسانی (دروس تخصصی و کلاسهای آمادگی ارشد مجموعه علوم اجتماعی و پژوهش)،

 ج) آموزش کارکنان دولت

د) گروه آموزشی زبان.

الف) گروه آموزشی تربیت پژوهشگر

شرکت تعاونی آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش با فعالیت چندساله در حوزه پژوهش و آموزش دروس طرح تحقیق (پروپوزال­نویسی)، روش تحقیق، آمار مقدماتی و پیشرفته و نرم‌افزارهای آماری  SPSS  و Lisrel، برای اولین بار در کشور به عنوان یک مرکز تخصصی به این نتیجه رسید که دوره­های آموزشی تربیت پژوهشگر را با تدریس از طرح تحقیق شروع کرده و تا آموزش ارائه گزارش و مقاله­نویسی به­صورت یک دوره کامل ادامه دهد و در پایان، به دانش­آموختگان گواهی پایان دوره اعطاء نماید.

در ضمن اساتید و کارشناسان موسسه تاکنون دو کتاب به نامهای ۱- راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپوزال نویسی) و ۲- راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (در سطوح مقدماتی و پیشرفته) تالیف نموده اند

رئوس دروس دوره آموزشی تربیت پژوهشگر

۱- آموزش طرح تحقیق/پروپوزال­نویسی (۲۰ ساعت)

این دوره شامل:

- انتخاب موضوع و طریقه نوشتن عنوان تحقیق، مقدمه، طرح و بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق (کلی و جزئی)، نوع و روش تحقیق، جامعه آماری (جمعیت مورد هدف)، حجم نمونه (نمونه آماری) و شیوه نمونه‌گیری، فرضیه­های تحقیق، انواع متغیرها براساس نقش آن­ها (مستقل، وابسته و…)، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها، شاخص­سازی، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، ابزار سنجش، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، محاسبه آماره­های مورد نیاز و…

 

2- آموزش روش تحقیق (۴۰ ساعت)

این دوره شامل:

- تعریف تحقیق، انواع تحقیق، انواع نظریه، تشریح سازه، مفهوم و متغیر و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

- انتخاب مسئله و بیان فرضیه (منابع مربوط به موضوع تحقیق، انواع محدودیت­های تحقیق و…)

- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه­گیری

- روش تحقیق براساس هدف (بنیادی، کاربردی و توسعه­ای)، زمان گردآوری داده­ها (تاریخی، طولی و…)، ماهیت داده­ها (کمی و کیفی) و خصوصیات موضوع یا مسأله (علی – مقایسه­ای، آزمایشی و…)

- روش­های اجرای تحقیق (اسنادی و میدانی و…) و تکنیک­های جمع­آوری اطلاعات

- نحوه تنظیم گزارش تحقیق

 

۳- آموزش آمار (۴۰ ساعت)

در این درس، کلیه مباحث آمار مقدماتی (شاخص­های گرایش به مرکز، پراکندگی و توزیع، آزمون کای اسکوئر و…) و آمار پیشرفته (آنالیز واریانس، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر و…) تدریس می­گردد.

 

4- آموزش نرم­افزار SPSS

الف- آموزش SPSS مقدماتی (۲۴ ساعت)

این دوره شامل:

- معرفی نرم­افزار SPSS، تعریف متغیرها و مقیاس­ها، انواع روش­های تحقیق، انواع ابزارهای تحقیق

- شیوه کارکردن با نرم­افزار (تعریف متغیرها در Variable View و واردکردن داده در Data View)

- چگونگی محاسبه شاخص­های مرکزی (میانگین، میانه و نما) و پراکندگی (واریانس، انحراف معیار و…)

- چگونگی انتخاب و رسم نمودار برای متغیرهای کمی و کیفی

- نحوه اجرای دستورهای Compute و Recode

- چگونگی محاسبه انواع همبستگی پیرسون، اسپیرمن و کندال

- آزمون کای اسکوئر (معرفی آزمون کای اسکوئر، چگونگی انجام آزمون کای اسکوئر تک‌نمونه­ای، چگونگی انجام آزمون کای اسکوئر چندبعدی استقلال، چگونگی محاسبه میزان هم‌خوانی متغیرها و…)

- چگونگی محاسبه انواع شاخص­های پیوند و رابطه

- مرور کامل نرم­افزار SPSS از ورود داده تا گرفتن خروجی فوق­الذکر

 

ب- آموزش SPSS پیشرفته (۲۴ ساعت)

- بیان مفهوم و نحوه محاسبه اعتبار و پایایی (Validity & Reliablity) ابزار اندازه­گیری تحقیق

- تحلیل واریانس یک­راهه، چندراهه (MANOVA & ANOVA)، محاسبه آزمون­های تعقیبی

- رگرسیون (تشریح مفهوم، کاربرد و انواع آن شامل رگرسیون ساده و چندمتغیره) و تحلیل مسیر (تشریح مفهوم، کاربرد آن در پژوهش، چگونگی اجرا، چگونگی تعیین برازش مدل و…)

- تحلیل عاملی (تشریح مفهوم تحلیل عاملی، انواع و کاربرد آن در پژوهش و چگونگی محاسبه آن)

- تحلیل تشخیصی (تشریح مفهوم تحلیل تشخیصی، هدف و مفروضات، چگونگی اجرا و…)

- تشریح مفهوم آزمون­های ناپارامتری، مفروضه­ها، انواع و شرایط کاربرد آن­ها در پژوهش (شامل آزمون­های ناپارامتری کروسکال والیس، یو من – وایت­نی، ویلکاکسون، میانه، مک نمار، کوکران، فریدمن، علامت و…).

 

5-آموزش   ( ۲۴ساعت) Lisre

این دوره شامل: مدل­سازی معادلات ساختاری (لیزرل) ترکیبی از روش­های اساسی آمار و روش تحقیق شامل تحلیل مسیر و تحلیل عاملی می­باشد. در این دوره، تلاش موسسه بر این است کاربران بتوانند از طریق یادگیری این نرم­افزار، با روش مدل­سازی معادلات ساختاری آشنا شده و آن را بکار گیرند. لذا، جهت نیل به این هدف، موارد زیر جهت آموزش به کاربران برگزیده شده­اند:

- مرور کلی بر روش­های آماری چندمتغیره (تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر)

- مبانی نظری لیزرل (مرور کلی، مفاهیم اساسی، فرضیات و …)

- آشنایی با نحوه نصب و کار با نرم­افزار لیزرل

- روش­های ساختاری کوواریانس یا مدل­های لیزرل در علوم اجتماعی

- تفسیر خروجی­های متفاوت از لیزرل

 

6- آموزش گزارش و مقاله­نویسی (۲۰ ساعت)

در این دوره، علاوه بر مرور اجمالی بر انجام پژوهش، به نحوه نتیجه­گیری و دسته­بندی نتایج و در نهایت نحوه تهیه مقاله و رفرنس­دهی علمی مقالات برای چاپ در مجلات ملی و بین­المللی با درجه علمی و پژوهشی آموزش داده می­شود.

 

ب) آموزش در حوزه علوم اجتماعی و انسانی

موسسه از بدو تأسیس تاکنون اقدام به فعالیت در زمینه آموزش حوزه­های مختلف علوم اجتماعی و انسانی شامل جامعه­شناسی، رفاه اجتماعی، توسعه، مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، روانشناسی و … نموده و توانسته به موفقیت­های چشمگیری هم در این زمینه نائل آید. لازم به توضیح است که فعالیت­های آموزشی موسسه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی به دو شکل است:

۱- برگزاری کارگاه و کلاسهای تخصصی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی

۲) برگزاری کلاس­های آمادگی کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی و پژوهش در علوم اجتماعی

 

ج- آموزشی در حوزه کارکنان دولت

موسسه راهبرد در طول فعالیت خود در زمینه آموزش کارکنان دولت و با ارائه گواهی معتبر، دوره­های مختلفی را برای سازمان­های زیر برگزار کرده است:

۱) سازمان تأمین اجتماعی؛ آموزش SPSS

2) کارکنان شرکت پارس خودرو

۳) کارکنان شهرداری

۴) کارکنان شرکت ملی گاز ایران

۵) و…

 

- قابلیت­ها و توانمندی­ها

موسسه راهبرد با بهره­گیری از کادر علمی بخش پژوهش خود، آمادگی برگزاری کارگاه­های مختلف در زمینه طرح تحقیق، روش تحقیق و SPSS برای سازمان­ها و شرکت­ها را دارد.
د) گروه آموزشی تخصصی زبان ( در سطوح صرفاً دانشگاهی)

- معرفی

موسسه راهبرد با اهتمام به فعالیت در زمینه آموزش تخصصی زبان، اقدام به برگزاری دوره­های آموزش زبان انگلیسی در حوزه­های مختلف مکالمه، تافل، iBT،IELTS و… نموده است.

- دوره­ها

دوره­های زبان موسسه در چندین گروه از مکالمه تا نگارش مقاله علمی تعریف و طراحی شده است:

۱) مکالمه

این دوره با بهره­گیری از جدیدترین کتاب­های آموزشی (۲۰۱۰) و متدی منحصر به فرد به صورت اختصاصی در موسسه راهبرد برگزار می­شود. هدف این دوره برآورده‌ساختن نیاز زبان‌آموزان در برقراری ارتباط موثر و صحیح است. به منظور دستیابی به این هدف با اتکا بر سال­ها تجربه کادر آموزش، زبان­آموزان در موقعیت­های واقعی قرار گرفته و با توجه ویژه به مباحث و تفاوت­های فرهنگی – اجتماعی به برقراری ارتباط صحیح می­پردازند.

این دوره در سه ترم ویژه برگزار می­شود:

۱) Elementary

Intermediate  (۲

Upper- intermediate (3

زبان­آموزان پس از اتمام این دوره در سطح پیشرفته وارد دوره­های “مکالمه آزاد”  (Free Discussion )  خواهند شد. این دوره فرصتی خواهد بود تا زبان آموز با بهره­گیری از دانش زبانی عقاید خود را در باره موضوعات مختلف بیان کرده و به بحث گذارد.

دوره­های مکالمه فشرده، دو روز در هفته ‌ تشکیل می­شود.

 

2) تافل (Toefl) 

دوره تافل در دو دوره T1 و T2 برگزار می­شود. آن دسته از دانش­آموختگان دوره­های کارشناسی ارشد دانشگاه­ها که مایل به شرکت در آزمون دکتری تخصصی داخل کشور می­باشند، پس از شرکت در آزمون سطح، در یکی از دوره­های T1 یا T2 ثبت­نام می­شوند. دوره T1 مناسب متقاضیانی است که در آزمون سطح حد نصاب لازم را کسب نکرده باشند. در دوره T1 مقدمات آموزش داده می­شود و در دورهT2  که دوره مهارتی است، زمینه اکتساب نمره قطعی فراهم می‌شود.

 

3) تافل iBT (internet Based Toefl)

تافلiBT  به عنوان دوره­ای معتبر و بین­المللی برای سنجش ۴ مهارتReading, Writing, Speaking, Listening  برگزار می­گردد. این دوره، آخرین متد سنجش مهارت­های ۴ گانه زبان انگلیسی (‌به جز IELTS) می­باشد.

حدود ۶۰۰۰ کالج و دانشگاه در ۱۱۰ کشور، نمرات این آزمون را می­پذیرند. پیش از آزمون iBT، آزمون­هایCBT   و PBT  با رنج امتیازی متفاوتی از دوره آخر یعنی iBTبرگزار می‌شدند. برای پذیرش از دانشگاه­های خارج از کشور کسب نمره ۵۵۰ (حداقل نمره قبولی) از ۶۷۰ (کل نمره) ‌در آزمونPBT  نمره قابل قبول برای پذیرش، و در آزمون CBT سقف نمره ۳۰۰ و حداقل نمره قبولی ۲۳۷ بوده است. اما در دوره iBT هر مهارت شامل ۳۰ امتیاز است و کل آزمون ۱۲۰ نمره. هر مهارت به صورت جداگانه مورد آزمون قرار می­گیرد و مجموع نمرات مهارت­ها است که کل نمره فرد را مشخص می­کند. در موسسه راهبرد، دوره­های تافل iBT در ۲ دوره برگزار می­گردد. هر فرد با توجه به نمره آزمون سطح در دوره P1 یا  P2 و یا  دوره iBT شرکت می­کند. ۴ مهارت دوره iBT درطول یک دوره ۱۲۰ ساعته به صــــــورت همزمان آموزش داده می­شود.

برای اطلاع از زمان ثبت­نام آزمون iBT می­توانید به سایت رسمی ETS مراجعه نمایید:        www.ets.org/toefl

 

4) IELTS (The International English Language Testing System)

موسسه راهبرد پیمایش اقدام به برگزاری دوره­های مبتدی تا عالیIELTS  نموده است. لازم به توضیح است که سیستم­های مشابه صرفاً زبان­آموزان متوسط تا عالی را برای این آزمون آماده می­سازند.

۵) زبان عمومی

به منظور افزایش دانش عمومی زبان انگلیسی داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد)‌ و دکتری دانشگاه­های داخل کشور، ‌موسسه راهبرد اقدام به برگزاری کلاس­های زبان عمومی و تافل نموده است. متقاضیان زبان عمومی آمادگی کنکور ارشد در یک دوره ۳۰ ساعته، اصول پایه دستور زبان انگلیسی، مهارت­های خواندن و درک مطلب، و واژگان پایه را می­آموزند.

 

6) فن ترجمه

آشنایی دانشجویان با اصول و قواعد ترجمه متون تخصصی به زبان فارسی، یکی از نیازهای علمی دانشجویان است که همواره دانشجویان زیادی در این راه با دشواری مواجه­اند. موسسه راهبرد با اهتمام به ضرورت این موضوع، یکی از پرطرفدارترین دوره­های آموزش اصول فن ترجمه به روش گشتاری را برگزار می­نماید.

 

7) آواشناسی (Phonetics)

با توجه به اینکه در راه دست­یابی به تلفظ صحیح یک زبان بیگانه آگاهی از شیوه و محل تولید صحیح آواها، موسیقی گفتار، تکیه و ترکیب آواها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، موسسه راهبرد با برگزاری دوره­های فشرده آموزش آواشناسی زبان انگلیسی، به این نیاز زبان­آموزان پاسخ مقتضی داده است. این دوره به زبان­آموز می­آموزد چگونه انگلیسی را با لحن و موسیقی خاص زبان انگلیسی صحبت کند، بدون اینکه لحن و موسیقی زبان فارسی در آن دخیل شود.

لازم به ذکر است که دوره آواشناسی به پیش‌نیاز خاصی احتیاج ندارد و شرکت در این دوره  برای کلیه زبان­آموزان و در تمام سطوح آزاد است. آواشناسی در یک دوره ۱۰ ساعته برگزار می‌شود.

 

8) خواندن و درک مطلب (Reading Comprehension)

بسیاری از دانشجویان تحصیلات پایه و تکمیلی رشته­های مختلف بارها با مسأله ترجمه متون انگلیسی مواجه بوده­اند. این مسأله ناشی از این تصور غلط است که برای دریافت و درک مطلب مقالات و کتاب­های تخصصی، گام نخست، ترجمه متن مورد نظر است. حال آنکه راه درست، برخورداری از دانش “چگونه” خواندن متون زبان انگلیسی است. خواندن Reading)) یکی از ۴ مهارت اصلی زبان­آموزی است که از فنون و تکنیک­های خاصی برخوردار است. با بهره­گیری از این فنون می­توان بدون نیاز به ترجمه به زبان مادری، مفاهیم را درست­تر، بهتر و سریع­تر درک و دریافت نمود. واحد خواندن در یک دوره فشرده ۲۴ ساعته برگزار می­شود.

 

9) دوره نگارش (Writing)

در این دوره، ‌علاقمندان با اصول پایه نگارش زبان انگلیسی شامل: ساختار جملات، انسجام و پیوستگی متن (Cohesion & Coherence)، پاراگراف­نویسی ‌و چارچوب کلی نگارش به زبان انگلیسی آشنا خواهند شد.

 

10) آیین نگارش مقالات تخصصی (به فارسی و انگلیسی)

در این دوره، دانشجویان دوره­های تحصیلات تکمیلی با روش­های تدوین مقالات علمی و پژوهشی مورد تأیید ژورنال­های خارجی آشنا می­شوند.

 

- نوع خدمات

موسسه راهبرد به منظور بهره­مندی فراگیران مختلف از خدمات این موسسه، خدمات خود را به دو شکل حضوری (محل دفتر موسسه) و اعزام استاد به محل سازمان­ها و شرکت­ها ارائه می­دهد.