اخبار و تارها

شرایط ثبت نام

روش اول   غیر حضوری:

واریز هزینه کلاس به حساب سیبا به نام شرکت تعاونی راهبرد پیمایش به شماره  ۰۱۰۶۲۴۱۹۱۳۰۰۰  و اطلاع تلفنی به موسسه جهت تکمیل ثبت نام در کلاس مربوطه

روش دوم  حضوری:

مراجعه به محل ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت وجه

لازم به ذکر است که حد نصاب کلاس های این موسسه برای تشکیل ۵ تا ۸ نفر برای کلاسهای نرم افزار و ۷ تا ۱۵ نفر برای سایر کلاسها می باشد و همچنین شروع دوره هر کلاس ۲ روز قبل از تاریخ شروع به دانشجویانی که ثبت نام خود را قطعی نموده اند اطلاع داده خواهد شد .