اخبار و تارها

کتاب

کتاب “راهنمای تدوین طرح تحقیق” (پروپوزال نویسی)

کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق (پروپوزال نویسی)
به عنوان اولین کتاب از مجموعه کتابهای آموزشی تربیت پژوهشگر توسط آقای رضا صفری شالی تجدید چاپ شد. این کتاب در قالب ۳ فصل، به آموزش دانشجویان و محققین محترم نسبت به نحوه نگارش طرح تحقیق می پردازد. چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۸۶ و چاپ دوم آن در سال ۱۳۸۸ میباشد.

book1

book2

علاقمندان جهت تهیه کتاب میتوانند با شماره های شرکت تماس حاصل نمایند.

۸۸۶۳۰۲۵۱   و  ۸۸۶۳۲۲۲۰